© 2017. Tone K. Bjørø

  • Facebook Social Icon
  • Pinterest Social Icon
OM MEG

Da jeg oppdaget at jeg var gravid første gang for over femten år siden, kom det som en overraskelse. Jeg husker det som om det var i går.

 

Selv om jeg gikk opp en av byens bratteste bakker, var det nesten som jeg flydde. Jeg følte veksling mellom ærefrykt, frykt for det ukjente og at kroppen min plutselig var blitt en superhelt, som hadde klart det som kun seks måneder tidligere ble beskrevet for oss som høyst usannsynlig.

To år tidligere ble jeg diagnostisert med kvinnesykdommen Endometriose. Jeg hadde alvorlig grad. Symptomene startet allerede ved 12-års alder. Sykdommen er progressiv. Mange opplever få eller ingen symptomer.

 

For meg var symptomene alvorlige og mange. Mest fremtredende var kroniske smerter. Smertene kommer av celler fra vev (endometrie) som er på avveie som lager små svuller på tarm, buk, livmor, eggstokker og tuber. Vevet blør syklisk. Noen ganger fører det til sammenvoksninger, altså at vevet binder organer sammen. Vevet blør, irriterer og skader det friske vevet rundt svullene.

 

Rundt 20% av alle verdens kvinner blir rammet av endometriose. Sykdommen er fremdeles relativt ukjent, til tross for at den ble oppdaget på

1700 - tallet, og navngitt ca. 1921. Grunnen er høyst sannsynlig at endometriose er en kvinnesykdom med lav status.

 

Den eneste behandlingen for endometriose er å fjerne vevet operativt. Det er også mulig å forsinke progresjon ved hjelp av hormonkurer eller graviditet som gir en hormonell gunstig tilstand, slik som hormonpreparater eller amming.

 

For mange kan det gi smertelindring og opphør av symptomer for en periode.

Selv måtte jeg gjennom flere operasjoner og medikamentelle behandlinger. Etter hvert tok jeg et valg om å våge å leve så godt jeg kunne tross smertene, i et liv som var radikalt endret fra det jeg hadde sett for meg at det skulle bli. 

 

Som person er jeg er nysgjerrig av natur, og ble observant på effekten smertene hadde på meg. Dette ga meg også respekt for hvordan det påvirker et menneske å leve med kronisk sykdom.

Etter hvert forstod jeg at det først og fremst var meg selv som kunne legge til rette for å få det bedre i hverdagen. Jeg brukte derfor tid på å forsøke å få bedre livskvalitet.

 

Etter en del prøving og feiling fant jeg mange ulike teknikker og øvelser, som jeg også senere oppdaget hadde direkte overføringsverdi til forberedelse i graviditet og fødsel. Det mest grunnleggende og livsendrende for meg har vært å trene Oppmerksomhetstrening (OT), mindfulness. Dette ga stressreduksjon og hjalp meg videre i denne prosessen. 

 

I forbindelse med at vi fikk vårt tredje barn, ble jeg gjort oppmerksom på at jeg håndterte fødselen på en god måte. 

Jeg lærte også at teknikkene ga meg mestringsfølelse og trygghet.

 

Uten at jeg reflekterte over disse tingene da, fordi teknikkene var gjennom mange år blitt del av min mestringsstrategi, og jeg brukte dem automatisk i utfordrende situasjoner. Jeg har valgt å kalle øvelsene – HocLIV. Dette er de fødselsforberedende øvelsene jeg har satt sammen og er hentet fra denne perioden.

 

Både refleksjoner om erfaringer jeg har gjort meg rundt det å være kronisk syk med smerter, sammen med hvordan øvelsene kan brukes i fødsel er jeg i prosess med å få gjengitt i bokform. Det blir en bok om smertemestring og fødselsforberedende øvelser, – en håndbok, fra kvinne til kvinne. 

 

For å avrunde kort om min egen historie, ble jeg etter flere vellykkede operasjoner, barnefødsler og fire år med amming, i 2006, erklært frisk fra endometriose! 

En av de heldige få av rundt 30 %, hvor sykdommen brenner ut.

 

Opplevelsene og erfaringene mine fra denne tiden, har blitt til et stort engasjement for kvinnehelse og kvinners møter med helsevesenet. Jeg startet raskt opp arbeid med å være en del av ressursgruppen for kvinner med endometriose. 

 

Jeg har nå arbeidet i Endometrioseforeningen i 17 år. Jeg har vært likeperson i (endometriose.no) og har i løpet av årene snakket med et uant antall kvinner i utfordrende livssituasjoner.

 

Jeg brenner for kvinnehelse og kvinners rettigheter fordi jeg ser hvor vanskelig det kan være å nå frem, bli sett og hørt når man har utfordringer som ikke prioriteres. Selv fikk jeg diagnosen endometriose 12 år etter at jeg fikk symptomer og plager fra sykdommen. Dette må vi endre!

 

Min erfaring er at god kommunikasjon og støtte via kvinnefellesskap kan gi uvurderlig støtte. Dette gjelder også i fødselsomsorgen. Dette tar jeg med meg inn i rollen som doula, og ser det er verdt å kjempe for hvordan kvinner blir møtt og ivaretatt i fødselsomsorgen. 

Håper alle som har pasjon for graviditet og fødsler, ser at vi sammen kan bidra til å få til en holdningsendring. Gravide kvinner er ikke pasienter. Graviditet og fødsel er naturlig og vi er skapt til å gjøre dette som kvinner. 

 

Jeg vil at vi skal hylle det faktumet at kvinner er den eneste delen av befolkningen som kan bære frem og føder barn til vår verden. Vi må løfte oss selv, og hente frem begeistring, og beundre og verdsette denne fantastiske og mirakuløse prosessen det kan være, og er.

 

Jeg håper jeg gjennom min praksis som doula og i bokform, i så måte kan bidra til å lede oss i den retning. Som doula får jeg møte mange interessante mennesker som jeg får dele livsendrende øyeblikk sammen med.

 

Både med kvinnene, og deres familier. Det er et privilegium å få møte disse flotte menneskene. Jeg gleder meg til å møte mange nye i året som kommer. Jeg vet hvor stor betydning det kan ha å få støtte og hjelp av en kjent person i denne tiden. 

 

Selv har jeg har pustet meg gjennom fødsler, operasjoner og smerter ved bruk av avspenning og mental trening/mindfulness.

 

Mindfulnesstrening (MT) - Oppmerksomhetstrening (OT) ble min inngangsport til å bli kjent med meg selv. Siden har jeg brukt dette aktivt og har instruktørutdannelse for å kunne formidle det til andre. 

Det er fremdeles mitt viktigste verktøy for å oppnå balanse, hvile, og for å være bevisst til stede i livet mitt.

 

Jeg vil anbefale alle som er engasjert i forberedelse til fødsel om å undersøke om øvelsene HocLIV, fødselsforberedende program kan være noe for deg.

 

For meg har det vært en ressurs jeg ikke ville vært foruten i livet eller som fødselsforberedende til mine tre barnefødsler. 

 

Er du interessert i veiledning i mindfulness, HocLIV – fødselsforberedende øvelser eller er nysgjerrig på hva en doula kan gjøre, – ikke nøl med å ta kontakt.

 

Ring meg gjerne for en uforpliktende samtale: Tlf. 97 17 74 92