VEILEDNING I OPPMERKSOMHETSTRENING (OT),
– MINDFULNESSTRENING FOR ALLE
Er det vanskelig å håndtere stress og gi deg selv pauser?
 
Sliter du med smerter? 
 
Er det en utfordring å "puste med magen" i en hektisk hverdag?
Venter du barn og vil forberede deg til fødsel og småbarnslivet?

OT er å trene på en mental innstilling, med oppmerksomt nærvær på egen pust. Det er ikke enkelt å forklare, men må oppleves. 

Vi møter pusten med en nøytral, vennlig (ikke- dømmende) holdning, hvor vi observerer alt som skjer i oss selv med samme holdning. Vi øver på å møte "det som er" i øyeblikket. Det kan være tanker, følelser emosjoner, som også ofte er ubehagelige.

 

Tankene kan vi ikke styre eller stoppe, da vil de bare bli sterkere. Vi kan derimot lære å "surfe på dem". Det vil si å ha en nysgjerrig og nøytral holdning til det vi møter. Vi blir en observatør.

Det er elementer av aksept i denne holdningen, som man kan styrke sammen med øvelse på oppmerksomhet på det du ønsker å ha mer oppmerksomhet på. Vi trener opp oppmerksomheten på samme måte som man trener en muskel. Vi bruker meditasjon som middel som vil kunne hjelpe oss til å ta avgjørelser fra et bedre sted.

 

Vi vil ved hjelp pågående oppmerksomhetstrening kunne få:

  • Evne til å takle akutte, kroniske og stressende utfordringer. 

  • Evne til å lade batteriene fortløpende i en hektisk hverdag.

  • Mental omprogrammering til en stressreduserende atferd og livsstil.

  • Utvikling av emosjonell intelligens (EQ). Gjennom selvobservasjon utvikler vi selvinnsikt med realistisk selvtillit og evne til selvhjelp (empowerment eller egenmobilisering).

 

  • Økt livskvalitet. Oppmerksomhet øker kvaliteten i alt vi gjør

 

Kilde: Scandinavian Center for Awarnesstraining (scat.no).

 

Oppmerksomhetstrening (OT) i graviditet, fødsel og barseltid

OT kan hjelpe oss å forstå egne forventninger og ressurser gjennom selvobservasjon. Når vi trener på å "være i det som er", uten å dømme opplevelsen med samtidig bruk av bevisst pust og avspenning er dette et fruktbart mentalt sted å møte det ukjente med i en fødsel. Også ubehagelige tanker og følelser. Dette er mental trening for å møte det ukjente som vil kunne gi positive ringvirkninger for fødselsarbeidet.

Når du er dedikert til å praktisere oppmerksomhetsmeditasjon jevnlig, vil det gi verdi som varer livet ut. I hverdagen er det særlig nyttig for å skape små og effektive pauser ved observasjon av egen pust som også skaper små øyeblikk med avspenning til både hode og kropp. 

Det er nylig publisert en artikkel som viser den positive effekten det hadde for kvinner som trente på Mindfulness før fødselen. I tillegge finnes det flere studier som understøtter bruk av mindfullness for foreldre. Her er lenke til en av dem: Mindfull parenting.

 

Oppmerksomhetsmeditasjon reduserer opplevelse av indre stress, opplevd smerte og gir oss mestring når vi møter det ukjente.
 
Min erfaring med Oppmerksomhetstrening (OT) 

Oppmerksomhetstrening har gitt meg evnen til å håndtere stress på en bedre måte, og gir mitt liv balanse mellom aktivitet og hvile. 

Når jeg mediterer blir det for meg en positiv selvutvikling. Ikke for å prestere bedre på jobb eller bli mer effektiv.

Meditasjonen gir meg selvvalgte øyeblikk. Stunder jeg gir meg selv tid og rom til bare meg, til å bare være. 

For meg betyr det ro i hode og kropp, også kjent som det magiske ordet - sinnsro. 

Pusten senker pulsen, som gir avspenning til kroppen, og tankestrømmer roer seg, som gjør meg bedre rustet til å ta gode avgjørelser. 

MIN ERFARING MED OT - MEDITASJON OG FØDSEL

I mine fødsler har jeg brukt gravid yoga øvelser, avspenning, pust, visualisering sammen med lengre meditasjonsøkter. Jeg fikk oppleve fødselen innenfra og følte at dette gav meg mestring i situasjonen.

MIN ERFARING MED OT,  SMERTER OG SELVOMSORG

Jeg lærte å møte smerteopplevelsen ved å ikke "være smerten" fordi jeg lærte å bli nøytral, ikke lenger "offer" for smerten.

Jeg sluttet å ta det personlig. Den mentale innstillingen vi øver på er å "våge å være i alt som er", i øyeblikket, uansett hva som dukker opp, inkluderer smerter. 

Det krever tid, øvelse, mot og dedikasjon for å bli fortrolig nok med øvelsene til å bruke dem i møte med fysiske smerter.

Grunnleggende OT som teknikk er bruk av pust, nok til å redusere det indre og ytre stresset i seg selv, for de som lever med smertepåvirkning. 

Når man har smerter er kroppen og hodet i konstant beredskap. Meditasjon og bruk av oppmerksomhet på pust gir korte pauser og brudd i det konstante stresset mange går i når de er i beredskap.

Jeg hadde i en periode av livet kroniske smerter. Praksis med OT ga meg innsikt i egne tankemønstre og adferd. Det ga informasjon som gjorde meg mer romslig og vennlig ovenfor meg selv.

I tillegg reduserte det stress rundt smerten. Grunnholdningen i OT er en aksepterende, vennlig og nøytral holding til alt vi opplever. 

Øver man på slik holdning over en lengre periode, vil denne holdningen blir del av en mental omprogrammering, med mer romslig holdning ovenfor oss selv, herunder måten vi snakker til oss selv på. Vennlighet demper stress og smerte. Enkel og virkningsfull selvomsorg.  

OT og smertemestring

Ingen vet akkurat hvordan jeg eller du opplever smerte. Vi kaller det derfor en subjektiv opplevelse. En god del forskning på meditasjon viser at den demper opplevelse av stress knyttet til blant annet angst og smerte.

Ved å trene oppmerksomhet på gode tanker, nøytrale opplevelser, lyder, ulike kroppsfornemmelser og ubehag, blir vi bevisst på hva som skjer i oss selv. Observasjonene vil lære oss både å våge å være i vår egen kropp og i vårt eget hodet, ved pågående øvelse vil vi erfare med både hodet og kropp - at alt er forbigående, som vonde følelser, smerter og "tankekjør". Til og med glede og lykkefølelse vil forsvinne! Enda en god grunn til å være til stede i dem, når den kommer innom på en kort visitt. 

 

OT er ikke et "quick fix", fordi det krever at du øver og ønsker å jobbe med deg selv, og kan kalles et livsvalg mer enn en metode. 

Det å bli mer lydhør ovenfor egne behov kan være avgjørende for mange som lever med redusert energi på grunn av smerter eller stress fra kroniske sykdomstilstander.

OT har hjulpet meg til å ta kloke valg i forhold til hvordan å bruke marginal energi i graviditet, fødsel, og perioder med sykdom.

 

Det er de gode dagene man kan øke egen livskvalitet. Ved å prioritere opplevelse som gir glede og påfyll som "lader batteriene". Dette krever å lære å balansere og "la gå", - det som ikke er vesentlig.  

OT har lært meg å kunne stå stille når det blåser som verst rundt meg, og lært meg at selv i en voldsom storm er det stille i "stormens øye".

Les mer om energibruk og smerter i "skjeteorien". Dette er forklart av en som selv lever med kronisk sykdom for at en som ikke har smerter skal forstå hva det innebærer:  http://kroniskesmerter.no/om_smerter/smerter/skjeteorien/