KVALIFIKASJONER

2018 - Gravid - massasje 

/ Axelsons Body Work School, Oslo.

2018 - Workshop med Norsk Doulaforening. Doula Akadamiet Danmark, akupressur for smertelindring under fødselen V/Hannah Lind Arlaud. CALMS, how to calm babies V/Carrie Contey PhD, USA.

/ Norsk Doulaforening, ideell organisasjon

2018 - Sertifisert doula 

/ Norsk Doulaforening, ideell organisasjon

2017 - Instruktør i Mindfulnesstrening MT - Oppmerksomhetstrening (OT) (MBSR).

/ Scandinavian Center for Awareness Training (SCAT), senter for stressreduksjon, Oslo

2017 - styremedlem, redaktør for tidsskrift, likeperson (pågående). 

/ Endometrioseforeningen, frivillig organisasjon

2016 - Medlem i Norsk Doulaforening

/ Norsk Doulaforening, ideell organisasjon

2016 - Forkurs, doulautdannelse 

/ Doulaskolen i Oslo

2016 - Grunnutdannelse doula   

/ Norsk Doulaforening 

2016 - Workshop - Hormonal Physiology in Childbirth, Breastfeeding and Bonding 

/ Anna Verwaal 

2003, 2005, 2012 - Tre egne barnefødsler  

/ Haukeland universitetssykehus og hjemmefødsel 

2009 - Master i Geografi 

/ Universitetet i Bergen